• Sales Inquiry: +66-2-7356823
ประสิทธิภาพของน้ำมันจากต้นชาออสเตรเลีย

Air quality issues? Sick building?

2 years or more since your ductwork has been cleaned? Contact us now!
[contact-form-7 id="751" title="Contact form-Sidebar"]

Client Testimonial

 • Residential Cleaning & Disinfection Services

  "Thanks again for the super professional service, your guys attitude and manners around my house and family were remarkable. I am not an easy customer but tonight I am surely a very happy one!"

 • Professional and Courteous Service

  Please thank your team for their hard work.

  They were professional and courteous and left the apartment cleaner than it was before! I look forward to contacting IAQ again for any aircon work!

  Thanks again.

 • The team just left about 10 minutes ago. Everything went very well- very professional. They were here early and had already checked in with the front office to get badges. Everything was left very clean after and they were very professional and efficient. I'm really happy- thank you.

 • I spoke with my husband who was here during the cleaning and he had nothing but good things to say about the your team!

  He said they arrived promptly and were very thorough from what he could see, both from inside the condo as well as going outside to the connecting unit. He was very impressed with their professionalism.

  Thank you very much !

 • A pest control product too

  Initially the first thing we noticed was those pesky mosquitoes suddenly disappeared from the office. We asked the makers if GermXit® had anything to do with this and found out that mosquitoes don't like Tea Tree Oil, it repeals them, so that was an added bonus. Clean air and no more mosquitoes.

 • Better than we thought !

  When we moved to a new office, everyone started to get sick. We asked for the air conditioners to be cleaned but that didn't seem to help. So we had GermXit® installed and hoped that would do the trick.  Over the next few months the sickness levels dropped and the staff started to comment that they hadn't had a cold or flu for a long time. Some of the staff have now bought GermXit® for their home too.

  Thanks GermXit®, it really works.

 • “...we found that the number of illnesses dropped around 80%. Further the nasty smell that dominated disappeared.”
  MOPU Superintendent

 • “We added GermXit® to a 2nd rig and ... we could see an immediate effect.”
  MOPU Superintendent

 • “Under the conditions of the experiment, GermXit® gel had a measurable biocidal effect on E.coli and C.albicans”
  university lab report

 • “The study has demonstrated that GermXit® gel has the potential to be a useful decontamination agent in HVAC duct systems”
  university lab report

 • “There has been an apparent decrease in coughs, colds, etc. ...the decrease in these ailments in such a closed environment of a ship is testament to the overall effectiveness of your process.”
  ships captain

 • “There is no doubt the product GermXit® has not only improved the air quality throughout the living facility it continues to neutralize and disperse all Bacteria, Fungi, etc. from the system.”
  drilling rig manager

 • “I have used the product ever since first installed and will continue to do so.”
  drilling rig manager

RIRDCpic

 

เอกสารที่นำเสนอเชื่อมโยงมานี้ ตีพิมพ์โดย The Rural Industries Research and Development Corporation of Australia   ในหัวข้อ “ผลประโยชน์ที่แท้จริงและความปลอดภัยของน้ำมันจากต้นชา”   ถือว่าเป็นการให้น้ำหนักอย่างสมดุลที่ระบุให้เห็นถึงผลดีและผลเสียของการใช้น้ำมันจากต้นชา โดยการอ้างอิง ถึงรายละเอียดที่สมบูรณ์ที่สุดของข้อคิดเห็นเกี่ยวกับน้ำมันจากต้นชา   โดย คณะกรรมการของ EU เมื่อปี 2550/2007 EU Scientific Committee on Consumer & Products (SCCP)  ขอแนะนำให้ท่านได้อ่านเอกสารทั้ง  2  ฉบับนี้   หากท่านประสงค์ที่จะเข้าใจและศึกษาเกี่ยวกับน้ำมันต้นชามากยิ่งขึ้น   เอกสารของ  The Rural Industries Research and Development Corporation of Australia   ได้เสนอความเห็นแย้งถึงความเข้าใจผิดและประการหนึ่งได้แก่ความเป็นไปได้ เรื่องคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเกี่ยวกับน้ำมันจากต้นชาต่อการใช้    โดยเด็กวัยรุ่นที่หน้า 12 และอีกประเด็นหนึ่งที่กล่าวถึงเรื่อง แบคทีเรียทั่วไปอาจสร้างพลังต่อต้านกับน้ำมันจากต้นชา  ขณะที่มีการพัฒนาแรงต่อต้านในการใช้ยาปฏิชีวะนะเกินขนาดในหน้าที่ 13

ดังที่ปรากฏเป็นความจริงเกี่ยวกับยาและสารเคมีที่ว่า     เมื่อใดที่มีการนำมาใช้อย่างพอประมาณในปริมาณที่เหมาะสมกับสภาวการณ์และการหวังผล ซึ่งน้ำมันจากต้นชาเป็นสิ่งที่ปลอดภัยและใช้อย่างได้ผล ทั้งนี้ธรรมชาติได้ให้รางวัลที่น่าพิศวง    ทำให้เอื้อประโยชน์แก่เราในการดูแลสุขภาพอย่างปราศจากข้อสงสัยใด ๆ ว่า   น้ำมันจากต้นชาย่อม เป็นหนึ่งในสิ่งที่มีคุณค่าสูงยิ่ง

ท่านสามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ได้ จาก GermXit®

IAQ Background buttom

“…we found that the number of illnesses dropped around 80%. Further the nasty smell that dominated disappeared.” MOPU Superintendent